“Projektový den na Srní byl pro nás velkým zážitkem. Hned u vchodu na nás čekal pan průvodce, který nás celým dnem provázel.  Během cesty k výběhu nás čekaly různé úkoly a zodpovídali jsme otázky, které nám kladl pan průvodce. Žáci si mohli vyzkoušet i chůzi vlka, tzv.“čárovali“ a díky tomu určitě nikdy tuto vědomost nezapomenou, jelikož si ji vzápětí vyzkoušeli jako dovednost. Dozvěděli jsme se rozdíly v chůzi vlka, psa a dalších šelem a vše o jejich stopách apod. V neposlední řadě pro nás bylo zajímavé i vyprávění o námluvách vlků a byl nám vymluven mýtus o tom, že vlci jsou samotáři. Oni totiž samotáři nejsou, chodí sami jen v tu dobu, když si namlouvají a hledají samici, jinak je vždy vidíme ve smečkách. Konečně jsme dorazili na místo a všichni jsme si přáli, abychom vlky viděli. Napjatě jsme pozorovali, kdy se nám vlci ukáží. Zprvu ani jeden, ani mihnutí, přestali jsme věřit, že nějakého vůbec spatříme. Naše obavy byly ale zbytečné, jelikož jsme nakonec viděli úplně celou smečku vlků (14 kusů), která se nám přišla ukázat přímo na kameny. Nastavili se nám na ně jako modelové a my jsme nevěděli, kam dřív koukat. Takový zážitek byl k nezaplacení a děti tím byly unešené.

Během dne byly použity výukové metody: klasické výukové (vyprávění, vysvětlování, přednáška,  práce s textem, rozhovor), metoda názorně demonstrační (předvádění, pozorování, práce s obrazem, instruktáž), metody dovednostně praktické (napodobování, vytváření dovednosti), aktivizující metody (diskuse, řešení problémů (kladení otázek, zájem o dané téma), didaktické hry.”

Mgr. Jitka Kadlecová, ředitelka – Základní škola a Mateřská škola Pocinovice

Translate »