Vlčí kalendář – aktivita prosinec 2022

foto: Jiří Svoboda

BOŘIČI MÝTŮ – MÝTUS č. 12

Vlci jsou uměle vypouštěni do volné přírody různými neziskovkami a “ochranáři”, aby bylo možné následně čerpat evropské dotace na jejich ochranu. 

Odpověď: Tohle je typický mýtus vytvořený odpůrci divokých vlků. Vlci se do České republiky rozšířili přirozenou cestou. To dokazují genetické výzkumy nalezených pobytových znaků. Např. první šumavská smečka má samce z alpské vlčí populace a samici z tzv. lužicko-saské populace. Vlci se po dlouhé době systematické ochrany během posledních několika let přirozeně rozšířili po celé Evropě.

Rozšíření vlka a jeho návrat – v Evropě, v ČR

Vlk byl ještě ve středověku rozšířený po celém světě. Když se člověk naučil úspěšně pěstovat plodiny a chovat domái zviřectvo, umožnilo mu to expandovat do dosud neobydlených končin za drahými kovy (hornictví), za lovem zvířat (kožešiny), za surovinou (les, dřevo), řemesly (sklářství) a obchodem (obchodní stezky). Dostal se do neobydlených končin, kde do té doby nerušeně po tisíciletí žily šelmy, které se ale najednou staly člověku nebezpečnými, potravinovou konkurencí nebo zdrojem příjmu (kožešiny). Vlk (ale i rys a medvěd) byl během několika staletí vyhuben do nuly. Poslední šumavský vlk byl zastřelen roku 1874. Neodvratitelnou konsekvencí vyhubení tzv. „velkých šelem“ bylo přemnožení vysoké, srnčí a černé zvěře. Ta začala páchat zpětně škody opět „chudáčkovi“ člověkovi. V 50. letech dvacátého století začala postupně většina evropských zemí s programy chránění velkých šelem. A šelmy se začaly vracet do svých původních teritorií. Na Šumavě se občas vlk objevil, ale trvale se zde vyskytuje opět od roku 2015. Návrat je však provázen komplikacemi. Za 140 let neexistence šelem se například vytratilo povědomí o tom, jak se musí chovatelé starat o svá stáda ovcí nebo koz v oblastech, kam se již vrátili nebo se postupně vrací staronoví sousedé vlci. Musíme se vše ponovu učit. Vlčím smečkám jsme protkali přírodu hustou sítí silnic, dálnic a železnic. Mnohým myslivcům kazí přítomnost vlčích smeček lov a volají po možnosti vlky opět střílet. Naštěstí v době vydání tohoto kalendáře  je vlk stále přísně chráněný. Stát poskytuje chovatelům, kteří kvůli vlkům utrpěli ztrátu na svých stádech, finanční kompenzaci. Ve většině lidí vzbuzují naštěstí velké šelmy respekt a obdiv. Evokují v nás často ztracený pocit svobody a nezávislosti, síly, chytrosti, moudrosti a zdravého sebevědomí.

foto: Jiří Svoboda

PROSINCOVÁ AKTIVITA

Milí kamarádi vlků, máme za sebou “celý rok” informací o vlčí smečce, jejím fungování, o vlcích samotných o jejich smyslových orgánech, o chytrosti či genialitě při skupinovém lovu. Naučili jsme se spoustu věcí a hlavně víme, že předsudky a mýty o vlcích se nezakládají na pravdě. Věřime, že i vy se teď řadíte mezi bořiče vlčích mýtů a že byste dokázali o vlcích vyprávět svým kamarádům. A to bude naše prosincová aktivita. Zkuste na libovolný kus bílého papíru (čím větší – tím lepší) vytvořit informační nástěnku o vlcích. Můžete kreslit, můžete vystřihovat a lepit obrázky vlků, můžete psát třeba básničky nebo pohádky. Zkuste požádat rodiče, zda by vám takovou nástěnku nepomohli vyrobit. Použijte pastelky nebo vodovky, tužku nebo barvičky, fotografie  a informace z časopisů nebo webových stránek o vlcích. Použijte znalosti, které jste načerpali z našeho interaktivního kalendáře.

Vaše dílo vytvořte tak, že by šlo třeba použít ve škole nebo v družině nebo na skautu pro přednášku, povídání o vlcích. Dokázali byste s použitím vaší nástěnky přesvědčit někoho, kdo o vlcích ví jen ty špatné zprávy z filmů a pohádek, že vlci patří do přírody a že nejsou tak zlí, abychom je museli střílet ?

Vyfoťte vaši vlčí nástěnku (nebo poproste rodiče nebo babičku s dědou) a pošlete nám vaši fotografii na emailovou adresu info@sumavaguides.cz a my odměníme ty nejšikovnější z vás. Jak? Třeba speciální prohlídkou ve vlčím výběhu na Srní nebo nějakou hezkou vlčí publikací z naší produkce.

DĚKUJEME, ŽE JSTE S NÁMI DOŠLI AŽ NA ZÁVĚR NAŠEHO KALENDÁŘE SPOJENÉHO S INTERAKTIVNÍMI A EDUKATIVNÍMI AKTIVITAMI.

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT NA ŠUMAVĚ. TŘEBA NA KOMENTOVANÉ PROHLÍDCE VLČÍHO  VÝBĚHU NA SRNÍ. NEBO NA VÝLETĚ PO OKOLÍ PĚŠKY NEBO NA KOLE. VÍCE INFORMACÍ NA HLAVNÍ STRÁNCE http://www.sumavaguides.cz

Sdílej QR kód pro měsíc prosinec (klikni na obrázek s kódem) a sdílej třeba emailem pro Tvoji potřebu (třeba si pošleš z mobilu do mailu pro zobrazení doma na desktopu nebo na jiný počítač na jiné lokalitě) … nebo třeba pošli někomu v rodině (dědeček, babička, ségra, brácha, babysitter … ) aby mohli lednovou aktivitu s dětmi dělat oni 🙂

Translate »